Infoceramica - Recursos para o ceramista en Internet.

A cerámica na Enciclopedia Encarta - Introducción; Tipos, procedimentos e técnicas; Asia oriental; América precolombina; A cerámica en Occidente.

A cerámica na Enciclopedia Wikipedia - 1 Historia 2 Usos 3 Utensilios 3.1 Técnicas e materiais 4 Decoración 5Cerámica en España 6 Véxase tamén 7 Referencias 7.1 Bibliografía 8 Enlaces externos

A porcelana na Enciclopedia Wikipedia

A alfarería na Enciclopedia Wikipedia

Historia do Rakú. Ainda que breve, sempre interesante.

Foro sobre cerámica de Ceramikarte (en castelán)

Foro de discusión sobre cerámica (en inglés)

AS ARCILLAS: O BARRO NOBLE - Libro dixital
A cerámica: Nesta sección encontrardes os seguintes temas: Cerámica artística.•A Arcilla: Clasificación e grupos.•Bal Clay ou arcilla de bola.•Cubertas: esmaltes e vernices. •Decoración sobre bizcoito.•Decoración cerámica.•Decoración sobre pasta semiseca (Dureza Coiro)• Engobe: Aplicar un engobe.•Engobe: Fórmulas para engobes.•Engobe: Preparar un engobe.•Os Engobes.•Gres: arcillas para gres.•Historia da Cerámica.• O forno: Fornos cerámicos.• Forno anular.• Forno de Cámara.•Forno eléctrico.• Forno a gas.•Forno tipo kasseler.•Forno de laboratorio.•Forno de mufla.•Louza: arcillas para louza.•Técnica de macarróns.•Moldes de ieso.•Decoración sobre pasta húmeda.•Técnica da Pella.•Técnica de placas.•A porcelana. •O rakú: Técnica decoración cerámica.•Sales metálicas.•Técnicas de traballo para cerámica.•Terracotas. •Tipos de arcilla.•O torno.

Cerámica: - Tipos de arcilla. - Traballos cerámicos. - Decoración cerámica. - O Rakú. - Engobes. - Fornos. - Taller de cerámica. (I) - Taller de cerámica. (II) - Glosario básico.

-Artículo: A CERAMICA VIDRIADA COMO FACTOR DE RISCO DE EXPOSICIóN Ó PLOMO

Esmaltado con vapores de sodio: Este artículo conta a experiencia dos comenzos na utilización dos vapores de sodio para esmaltar cerámica de José Antonio Sarmiento. Explicanse de forma somera as técnicas utilizadas e se aporta unha receta de pasta e outra de esmalte para o interior das pezas.

Ceramic Musical Instruments. Podes oír os instrumentos. Entre outras cousas, explican como facer un dixerido.

Historia do Vidro.- Unha magnífica información sobre a historia e técnica do vidro, con imaxes incluídas, que nos brinda o Museo do Vidro, de México.

O MUNDO MÁXICO DO VIDRO - Libro dixital- I. ¿CÓMO E CON QUÉ SE FAI O VIDRO? -II. TIPOS DE VIDRO -III. PROPIEDADES DOS VIDROS -IV. O VIDRO SOPLADO -V. O VIDRO NA ARTE -VI. O VIDRO EN MÉXICO -VII. O VIDRIADO EN CERÁMICA .

Vidros e Técnicas Artesanais

O vidro - Componentes, clases, glosario.