Revistaceramica - Publicación sobre cerámica artística internacional, especialmente centrada nos países de fala hispana e Europa. Galería-Noticias-Libros-Cursos-Internet-Publicacións-Feiras-Congresos-Concursos.

Cerámica e cristal - Entre outras cousas contén unha interesante publicación sobre "NANOTECNOLOXÍAS E MATERIAIS" .

www.ceramicreview.com

www.ceramicsmonthly.org

www.ceramicbulletin.org - É unha publicación de The American Ceramic Society.

www.studiopotter.org

www.potterymaking.org

www.revue-ceramique-verre.com - Revista francesa de cerámica.

http://www.ceramics.de