Programa de Estequiometría. A estequiometría é unha parte da química que trata dos cambios matemáticos de fórmula molecular a fórmula-gramos, de fórmula-gramos a fórmula molecular, e de fórmula porcentual (análise) a fórmula molecular. Realiza rápida e facilmente os cálculos que o ceramista facía ata agora coa calculadora e unha boa dose de paciencia. Tamén realiza outros cálculos útiles ó ceramista: o cálculo da temperatura de cocción, e o cálculo da solubilidade en ácidos dos vidriados plúmbicos.

SECCION DOWNLOADS - Programas de utilidade para o ceramista.

www.matrix2000.co.nz