Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos - Plan de Formación Profesional do Ministerio de Educación e Ciencia de España.

Escola Superior de Cerámica de Manises

www.esceramicbisbal.net

www.escolamassana.es - Máis de 70 anos de Ensinanza da Arte, dos Oficios Artísticos e do Deseño.

www.ramonfort.com

www.espacioceramica.com

Centro Nacional del Vidrio. -Ten por obxeto a promoción, desenrolo, ensinanza e difusión da artesanía e historia do vidrio, a súa fabricación artística e demáis actividades culturais relacionadas coa técnica e a arte do vidro.

Fundación do Centro do Vidro de Barcelona. - A FCVB é unha entidade dedicada á investigación, formación e difusión das artes en vidro. Para levar a cabo estos obxetivos, conta cunha biblioteca, Talleres, unha Escola, e a Galería ESPAI VIDRE.