Viso

Marphill

Vicentiz - Conten un catálogo con amplas explicacións.

Prodesco - Fritas, esmaltes, óxidos colorantes cerámicos, engobes, tizas cerámicas, materias primas, útiles e ferramientas. Asesoramento técnico, demostracións en feiras, seminarios e publicacións.

A Casa do ceramista Juan

Anper - ANPER cerámica: materias primas, pastas (vermellas, brancas, refractarias e gres). Esmaltes, óxidos, óxidos colorantes, fritas e primeiras materias. Ferramentas e maquinaria en xeral, fornos gas e eléctrico, tornos, prensas, galleteiras, etc. Pirometria, cadros de control e conos pirométricos. Material serigráfico, cores para decoración e vitrificables para decoración de porcelana e vidro, etc. Material vidro, fusing, termoformado, etc.

Coroado - Belas Artes

Revista Cerámica. Completo directorio de proveedores de materiais para ceramistas.

SiO2 - Cerámica Collet. Pastas cerámicas para a industria, artesanía, belas artes e hobbie.

Vicente Diez. Esmaltes, engobes, pastas cerámicas.

Vicar - Pastas cerámicas de maiólica, louza, gres, refractaria, chamotadas, engobes, terracota, ferruginosas e especiais por encargo.

Gil - Pastas cerámicas vermellas. Para modelar, colado, roller, prensa e torno.

Angela Colls