Monesmapyrene.com --- Durante anos, o equipo de producción de PYRENE, P.V. dirixido polo etnógrafo Eugenio Monesma, recorreu a nosa xeografía para deixar constancia excepcional de homes e mulleres que manteñen vivo o noso patrimonio popular, en formato VHS o DVD.

www.revistaceramica.com/libros.htm - Revistaceramica facilita un amplo catálogo de libros sobre cerámica.

The Multilingual Dictionary of Pottery Words

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN NA TERRA - A terra como material de construcción e as súas aplicacións na arquitectura actual.-- En casi tódolos climas cálido-seco e templados do mundo, a terra foi o material de construcción predominante. Ainda na actualidade un terzo da humanidade vive en vivendas de terra. Este manual documenta a maioría dos experimentos desenrolados ata a data, completados e corrixidos a través de investigacións continuas.

LIBROS DO PROFESOR CHITI - Dende 1970 publicamos 36 libros de cerámica, historia, estética, arte, arqueoloxía e antropoloxía indíxena, poemas, diccionarios, folletos gratuitos, películas, etc.