Sidestoke - Páxina dedicada a fornos anagamas e outros tipos.

www.bonitacohn.com/anagama/kilns.htm

Chama, fume e cinzas ó vento - A experiencia do alfareiro Milton Moon no culto do forneado a leña.